El cervell, una màquina extraordinària que cal cuidar.

El cervell, una màquina extraordinària que cal cuidar.

El cervell humà és un òrgan complex, enigmàtic i quasi perfecte format per bilions de neurones connectades entre elles que es traspassen informació de manera continua i faciliten la interacció entre les diferents àrees que formen la seva estructura.

És l’òrgan que controla totes i cadascunes de les funcions del nostre cos, recull l’informació que ens envolta, emmagatzema l’intel·ligència, la capacitat per prendre decisions i genera idees, emocions i sentiments de manera que cada persona resulta única i irrepetible.

El cervell humà és una màquina exacta que requereix una atenció exhaustiva per mantenir-se sa al llarg dels anys.

Practicar hàbits de vida saludable i entrenar les capacitats cognitives té un efecte molt positiu per a la salut del cervell. Treballar per preservar la reserva cognitiva ajudarà a prevenir la pèrdua d’aquestes capacitats, mantenir l’autonomia i retardar l’aparició del Deteriorament Cognitiu Lleu com antesala d’una demència.

Quines activitats qüotidianes poden contribuir a preservar la reserva cognitiva?

Moltes són les eines que poden facilitar aquesta tasca i que, en nombroses ocasions, estan integrades de manera natural en les rutines de la vida diària. Conciliar rutina i nous aprenentatges és un dels millors entrenaments pel cervell.

 • Exercicis diaris d’entrenament cognitiu: sopa de lletres, mots encreuats, Sudoku, jocs de taula (cartes, domino, parxís, escacs, puzles,…), lectura. Afavoreix aquest entrenament: treballar la llista de la compra, pensar en la distribució dels passadissos del supermercat on es farà la compra, pensar on guardem les coses en les diferents estàncies de la casa i confeccionar llistat per comprovar si recordem on estan guardades.
 • Exercicis diaris per activar diferents àrees del cervell i afavorir noves connexions neuronals: realitzar circuit rutinaris integrats en la nostra activitat diària amb els ulls tancats de forma que obligarem al cervell a “veure” mentalment tot el procés (banyar-se amb els ulls tancats, agafar i preparar la roba de l’armari al matí, intentar parar taula,…), modificar els itineraris en els nostres desplaçaments habituals (per anar a treballar, a comprar, a estudiar,…) aportarà nous estímuls al cervell.
 • Gaudir de noves activitats (cinema, teatre, escoltar música). Activitats com musicoteràpia, risoteràpia, ioga, art-teràpia,... contribueixen de manera eficient a disminuir l’ estrès, millorar l’estat d’ànim i la qualitat del son, factors tots favorables en el manteniment de les capacitats cognitives.
 • Afavorir i potenciar les relacions socials per evitar i l’aillament, viure connectat amb l’entorn i mantenir-se informat sobre l’actualitat que ens envolta.
 •  Acceptar nou reptes intel·lectuals: aprendre a tocar un instrument, un nou idioma.
 • Els desplaçaments d’estiu, coincidints amb les vacances, ja sigui a platja o muntanya, aporten beneficis a la nostra salut, milloren l’ànim i disminuixen l’estrès.

Totes aquestes pràctiques contribuiran a augmentar els nivells de serotonina, coneguda també com l’hormona de la felicitat que augmenta la sensació de benestar, relaxació, satisfacció, concentració i autoestima.

Doctora Carme Pous
Presidenta d’Associació Ajudam Predegent

 

 

Els tallers de psicoestimulació, una eina clau en les intervencions d’estimulació cognitiva

Els tallers de psicoestimulació, una eina clau en les intervencions d’estimulació cognitiva

La millora en la detecció precoç del deteriorament cognitiu fa que hi hagi un número important de persones amb graus lleus de deteriorament cognitiu i amb la possibilitat de que es mantinguin en aquest estat durant períodes considerables de temps.

Els estudis mostren els beneficis obtinguts amb els programes de psicoestimulació en pacients diagnosticats de Deteriorament Cognitiu Lleu tant a nivell cognitiu com en la percepció de qualitat de vida, la disminució de símptomes depressius o l’augment de l’activitat social. D’altra banda els programes informàtics disponibles en l’actualitat poden ser un instrument útil per l’estimulació d’aquest grup de pacients amb la finalitat de millorar el seu rendiment cognitiu.

PENSEM, EL TALLER DE PSICOESTIMULACIÓ TUTELADA D’ASSOCIACIÓ AJUDAM

En el Taller de Psicoestimulació cognitiva, Pensem, es treballa amb diferents materials i àrees cognitives diverses  aiixò ajuda a millorar el rendiment cognitiu, a mantenir a la persona en contacte amb el seu entorn, afavoreix les relacions socials i potencia la seva autonomia i autoestima. Aquest programa consisteix en activitats individuals tutelades i personalitzades per a cada usuari i també d’activitat grupals. Es realitza un cop per setmana, amb una duració de dues hores i es fan un totals de 12 sessions.

Psicoestimulació individual S’utilitza el programa informàtic Smartbrain que és interactiu i permet l’estimulació de diferents capacitats cognitives com són la memòria, el llenguatge, l’orientació, les praxis, el reconeixement, les funcions executives, l‘atenció i el càlcul. Els exercicis del programa tenen 15 nivells de dificultat. La psicoestimulació individual es completa amb exercicis similars en suport escrit.

Psicoestimulació grupal  Mitjançant materials diversos es treballen diferents àrees cognitives i les activitats de la vida diària. Amb aquest format s’estimula la comunicació oral, la participació en grup i l’expressió emocional.

Mª Isabel Martínez Casamitjana
Psicòloga Clínica
INAD. Parc de Salut Mar

 

 

MUSICOTERÀPIA: EL PODER DE LA MÚSICA

MUSICOTERÀPIA: EL PODER DE LA MÚSICA


La música forma part de les nostres vides, ens acompanya des de la infantesa fins a la maduresa,  fent-se present, d’una manera o altra, en el dia a dia de cada persona amb una empremta única. Utilitzem la música per cantar i ballar quan estem alegres i quan estem tristos, sols o acompanyats…

La música esdevé una eina extraordinària per evocar records,  modular les nostres emocions i proporcionar benestar.

Molts són els estudis que mostren els efectes positius que la música provoca en el cervell, com canvia l’activitat cerebral associada a les emocions i l’impacte favorable que genera en les funcions cognitives. La capacitat d’activar de manera simultània àrees diferents del cervell, augmenta els beneficis que la música pot aportar quan és incorporada en les teràpies.

Des dels seus inicis, utilitzar la música com a finalitat terapèutica, ha estat una de les eines cabdals per afavorir espais de relació, fomentant la comunicació, l’aprenentatge, l’autoestima i la cohesió dels participants dels programes de neuroreabilitació d’ Ajudam, dintre d’un entorn amable i lúdic.

Cada sessió de musicoteràpia és única i diferent. 

A Sentir i Escoltar, treballem grupalment, amb instruments musicals, amb el cos, amb la veu, amb la respiració, amb la pintura, a través de la improvisació i creativitat, amb aquelles cançons i melodies significatives que formen part de la història de vida de les persones, així com músiques personalitzades i adequades a cada grup que ens permeten l’acció i la participació, la relaxació i, des d’un punt de vista preventiu i terapèutic alleugerir els nivells d’ansietat i estrès.

Una activitat aparentment tan senzilla com cantar, ballar o, fins i tot tocar un nou instrument ens permet  modular la veu, treballar la consciència semàntica, activar la memòria, millorar la motricitat  i, tot això, mentre gaudim del moment, amb els nostres companys i companyes. Aquest clima estimulant i afectiu contribueix a reduir les situacions d’angoixa i millorar la qualitat de vida. En aquest sentit, la incorporació del cuidador a les sessions serveix per crear vincles d’unió en una ambient relaxat i de confort.

Marta Casellas, musicoterapeuta.

 

Ajudam Predegent presenta un nou estudi

Ajudam Predegent presenta un nou estudi

El passat 28 de febrer celebràvem 12 anys de trajectòria continuada en benefici de les persones grans amb deteriorament cognitiu, una malaltia silent que, hores d’ara, no ha millorat la seva situació en relació a l’atenció que reben pacients i famílies, en fases inicials, dins del sistema de salut.

Durant aquests anys, s’han afegit noves necessitats derivades del sobre-envelliment de les poblacions,  augmentant les persones demandants d’atenció. Aquesta situació , reafirma la nostra tasca missional inicial i ens empeny a continuar treballant en la mateixa direcció: millorar la qualitat de vida d’aquests pacients i els seus cuidadors desenvolupant programes d’estimulació cognitiva que persegueixen l’excel·lència en les intervencions i els resultats, sempre en benefici del pacient i el seu entorn.

Segurs de la qualitat de les nostres intervencions i convençuts de la tendència favorable en l’alentiment de la progressió de la malaltia i en la millora de la qualitat de vida dels pacients que participen, ha estat molt important l’aportació d’un professional extern que ha validat els nostres resultats.

La col·laboració amb el projecte CCentre de la Universitat de Barcelona, finançat pel projecte europeu Eit Health- GISME, ens ha brindat aquesta oportunita, durant el 2018,  amb un Estudi Qualitatiu realitzat pel Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona i que, a la llum de les conclusions favorables obtingudes, es completarà amb un Estudi Quantitatiu al llarg del 2019.

Les nostres tendències.

La psicòloga Valentina Cannella, responsable de l’estudi, centra el principal objectiu de l’estudi a conèixer les metodologies i identificar les bones pràctiques que s’apliquen en Associació Ajudam per a treballar l’estimulació cognitiva en pacients amb deteriorament cognitiu.
Així mateix, els objectius secundaris que es deriven són els següents:

 • Conèixer la perspectiva dels usuaris que es beneficien dels programes.
 • Conèixer la perspectiva del cuidador principal (informal) que acompanyen a l’usuari.
 • Conèixer la perspectiva del professional implicat en la posada en marxa dels programes d’activitats.
 • Comparar les vivències dels tres col·lectius implicats en l’estudi en relació a preguntes relatives als següents blocs temàtics: antecedents, participació, beneficis, situacions, vivències i opinions personals.

CONCLUSIONS DE L’ESTUDI

“La metodologia qualitativa ha permès obtenir de primera mà valuoses dades sobre la privilegiada perspectiva de les persones que assisteixen a l’associació (usuaris, cuidadors/familiars i professionals)”.

 • Després de l’anàlisi de la informació obtinguda de les entrevistes, els resultats apunten a la importància d’un tipus d’intervenció basada en les necessitats individuals dels beneficiaris dels programes.
 • Més enllà dels aspectes merament cognitius, aquest estudi ha confirmat la importància del factor social/relacional com a variable moduladora del benestar i la qualitat de vida de tots els subjectes que intervenen en el context de cures, formals i informals.
 • Un aspecte de caràcter transversal que emergeix espontàniament en les respostes dels entrevistats és el concepte de família a l’hora de parlar de l’Associació Ajudam. Posant l’accent una vegada més al tracte familiar i pròxim que s’experimenta dins de l’entitat, es reitera així la importància de les relacions en els processos de cura.
 • Amb referència als programes de l‘Associació Ajudam, els usuaris es retroben amb l’amistat, la diversió i el gaudiment a través d’activitats adequades als seus interessos i relacionades amb les seves trajectòries de vida.
 • Treballar amb les persones d’una forma individualitzada, fomentant la seva autonomia i la seva independència, incorporant a les famílies en el procés de cura i creant entorns significatius, és , doncs, la línia d’actuació professional futura per a intervencions d’èxit.

Amb aquestes conclusions, es reafirma la importància de plantejar propostes psicoeducativas per als professionals que es dediquen a cura de persones grans.
En aquesta línia s’enllacen els objectius del Projecte CCentre de la Universitat de Barcelona (al qual s’inscriu aquest estudi), centrats en l’ús de la metodologia narrativa com a mitjà per a ensenyar a professionals de diferents àrees a identificar els desitjos i les preferències de les persones grans.

Us convidem a consultar l’informe íntegrament:

Associació Ajudam-Predegent al Parlament

Associació Ajudam-Predegent al Parlament

ACOMIADEM UN MES DE GENER EFERVESCENT I DE MOLTA ACTIVITAT  

Amb el mes de gener inauguràvem un any 2019 efervescent i ple d’activitat a l’entitat: amb el programa PREDEGENT en marxa, iniciàvem, també, el programa “A MIDA” pensat per acompanyar pacients amb perfils moderats; així com una nova programació per a l’Escola d’Envelliment Actiu que, des del passat octubre, ofereix un espai d’aprenentatge i participació pensat per a enfortir les relacions socials i aprendre hàbits saludables per a persones que vulguin planificar el futur amb optimisme. Tallers, visites a pacients, xerrades de sensibilització, sortides culturals, participació enespais de treball en xarxa i, a més, ens semblava fonamental, treballar en la línia de “fer visible” la realitat de les persones que pateixen deteriorament cognitiu lleu i la de seus familiars.

COMPAREIXENÇA A SEU PARLAMENTÀRIA D’ASSOCIACIÓ AJUDAM-PREDEGENT PER FER VISIBLE EL DETERIORAMENT COGNITIU LLEU
i DEMANAR QUE SIGUI INCLÒS EN CARTERA DE SERVEIS

En aquest context, el 16 de gener compareixíem  davant la Comissió de “Treball, Afers Socials i Famílies” del Parlament de Catalunya per presentar davant els diferents grups parlamentaris la realitat del dia a dia de les persones que pateixen deteriorament cognitiu lleu i les seves famílies , així com el treball que realitzem des de fa més d’una dècada en Ajudam amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida.

La Dra. Carme Pous, presidenta d’ Ajudam i directora mèdica dels programes d’estimulació cognitiva de l’entitat,  començava la seva intervenció,  posant de relleu unes dades esgarrifoses que converteixen aquesta malaltia en una epidèmia creixent:

 •  El 87% del cost és assumit per les famílies.
 • Catalunya hi ha prop de 86.000 persones afectades d’Alzheimer.
 • Una malaltia infradiagnosticada i discapacitant que genera el major cost econòmic i social del país assolint els 41.000 € / any per persona (Cost alta dependència) .
 •  El procés de la malaltia es pot dilatar entre 7-15 anys
 • 1 de cada 2 persones està tocada de manera directa per la malaltia.

“Dades com aquestes no ens poden deixar indiferents. Cal ser valents i mirar de front el DETERIORAMENT COGNITIU LLEU perquè la PREVENCIÓ I EL DIAGNÒSTIC EN FASES MOLT INICIALS són la clau per millorar la qualitat de vida de milions de persones i  retardar l’evolució de la malaltia “

Reivindiquem en seu parlamentària:

• Que el DETERIORAMENT cognitiu LLEU sigui reconegut i inclòs en cartera de serveis. Figurar en cartera de serveis ajuda a normalitzar la situació. La prescripció directa dels facultatius serveix perquè les persones prenguin consciència de la importància del treball cognitiu

• Reduir la desigualtat i democratitzar les intervencions. Estimulació cognitiva per a totes i tots sense estar condicionada als recursos específics de cada territori i si una persona pot pagar o no per això.

• Coordinació i estructuració racional dels recursos de l’entorn, potenciant el treball en xarxa de professionals tenint clar que “no tot val”.

• Augment de recursos per a les fases molt inicials.

A continuació tenen disponibles les intervencions en directe des del Canal Parlament.

 

Utilitzem cookies per proporcionar-te una millor experiència de navegació. Al acceptar, acceptes l’ús de cookies segons la nostra política de cookies. Pots escollir quines cookies permets en “Configuració de privacitat”

Privacy Settings saved!
Configuració de Privacitat

Quan visites una pàgina web pot ser que col·leccioni o emmagatzemi informació del teu navegador en forma de cookies. Controla quines cookies permets aquí.

Aquestes cookies són essencials pel correcte funcionament de la pàgina web i no es poden desactivar.

Pel correcte funcionament de la pàgina són imprescindibles aquestes cookies bàsiques de wordpress.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Rebutjar totes les cookies
Acceptar totes les cookies